Kök Jarlaplan

fotoalbum Jarlaplan

Original och kvalitet
Beställaren till detta kök är en privat fastighetsägare som är mån om att bevara flerfamiljshuset från 1916 i originalskick så långt som möjligt, det ligger på Jarlaplan i Stockholm. I samband med att en våning renoverades behövde köket moderninseras och delvis byggas om för att möta nutida funktionella krav. Det medförde att serveringsgångarnas originalskåp kunde behållas medans köket i övrigt fick helt nytillverkad inredning i orginalstil.
 


Gamla serveringsskåpen kopierades
I samarbete med Trädgårdsstaden togs en CAD ritning fram där serveringsskåpen kopierades och ny köksinredningen skräddarsyddes till nya köksrumet. Köket har klassiska ramverksluckor, massiva stommar i furu, lådor av kvistfri fura, gångjärn med synlig led och massiva furuhyllor på hyllbärarstift. Snickeri Tallkotten tillverkade köksskåpen enligt ritning och levererade genom Trädgårdsstaden omålade stommar vilka sedan byggdes in i köket tillsammans med alla övriga delar.

CAD system visualiserade olika lösningsalternativ
Att rita i 3D CAD är mycket effektivt för att pröva olika lösningar, bland annat hur övre skåpraden bäst ansluts  till 2 olika taknivåer i ett ytterhörn. Resultatet blev en övergång som upplevs som naturlig
Diskret fläktlösning och många originaldetaljer
Fläkten är utformad som ett köksskåp med en dold insatsfläkt. Tillsammans med kopierade orginaldetaljer, ett handslaget kakel satt i murförband,socklar och lister hyvlade i kopia efter original, en massiv 40mm ekskiva ihoplimmad på plats till en enda enhet och handmålad inredning uppnåddes önskat resultat.

Köket har moderna funktioner och ett större köksrum än innan, men upplevs som mycket originaltroget i sina snickerier och profiler.

Copyright © 2008 - Trädgårdsstadens Inredning och Byggnadsvård
info@tradgardsstaden.nu