Kulturhantverkarnas linoljefärger, lasur mm


    Linoljefärg                 Vägg & Takfärg
   
    Linolja                        Pigment

    Lasur                          Marina produkter                                  
    Slamfärg                    Såpa och övriga produkter
 
     

Trädgårdsstaden återförsäljer hela Kulturhantverkarnas utbud av linoljefärger, oljor, pigment, såpa, emulsionsfärg och slamfärger

För större projekt såsom hela husfasader lämnar vi offert, vi levererar även till företag vilka genomför t.ex. fasadomålningar

Vi har utrustning för att bryta linoljefärg i valfri kulör enligt NCS systemet , och ger kvalificerade råd inför ditt val av färgmaterial, kulörer och metoder

Linoljefärg målas i tunna skikt, tradionellt i 3 strykningar på obehandlat underlag - grundstrukning, mellanstrykning och avslutande strykning. Färgen är mycket dryg och täcker större yta per liter än modernare alkydolje- och vattenbaserade färger

Kulturhantverkarnas högkvalitativa linolja har en torrhalt, mellan 90 till 100%, vilket gör att i pricip allt du målar upp stannar kvar till skillnad från andra färgtyper vilka kan innehålla stora mängder lösningsmedel som dunstar bort då färgen torkar (alkydolefärg kan ha ca 40% lösningmedel i burken)

Färgen torkar genom oxidation (inte genom avdunstning av lösningsmedel), torktiden är längre än för andra färgtyper. Det gör att den är "öppen" längre och kan bearbetas över längre tid vilket är en stor fördel för mer ovana målare.  

Linoljefärg är tekniskt mycket sunt och under lång tid beprövat material för utvändigt träskydd och färgsättning. Färgen "andas" ut eventuell fukt i virket, är inte starkare än underlaget och åldras genom kritning. Linoljan tränger in djupt och skyddar virket

För att läsa dolumenten behöver du Adobe Reader

Copyright © 2008 - Trädgårdsstadens Inredning och Byggnadsvård
info@tradgardsstaden.nu