Välkommen till Trädgårdsstaden


Trädgårdsstaden är din partner i underhåll och ombyggnad där omsorg om material och hantverksmetoder i genomförandet är i harmoni med objektets ursprung, utan att göra avkall på moderna funktionella krav.

    Rådgivning och konsultation inför ombyggnad och renovering
    Lister, foder och panel efter orginalförlaga  eller katalog
    Linoljefärg, golvoljor, pigment mm, färgbrytning enligt NCS
    Specialsnickerier t.ex. byggnadsdetaljer, fönster, fast inredning mm
    Snickerikök i högsta kvalitet skräddarsydda för objektet
    Projekt, ofta på entreprenad, t.ex. köksombyggnad

Vi har en bred erfarenhet av byggnads- och arkitekturhistoria, materialval och användning samt hantverksmetoder . I eget snickeri tillverkas de specialsnickerier som ni efterfrågar. Moderna CAD system används för att visualisera och planera större om och nybyggnationer såsom kök, exteriöra tillbyggnader, möbler mm.

I eget hyvleri tar vi fram t.ex. lister och profiler efter orginalförlaga och ytterpanel i orginaldimensioner, fokus är att kunna tillverka små serier (ofta av engångskaraktär) i högsta virkeskvalitet till slagkraftiga priser.

Vi återförsäljer linoljefärg från Kulturhantverkarna och kan bryta kulör enligt NCS systemet. Då vi själva använder linoljefärgen i vår verksamhet kan vi ge kvalificerade råd inför valet av färgtyp, kulörer, metoder mm.

Trägårdsstaden har ett nära samarbete med Snickeri Tallkotten i Bollnäs som har lång erfarenhet av att tillverka högkvalitativ platsbyggd inredning och snickerikök, ofta i äldre stil men även modern. Det gör att vi i Stockholms området snabbt kan ge anbud på och leverera kompletta projekt baserade på Tallkottens snickerier.

Trädgårdsstaden kan  även producera och leverera snickerier och halvfabrikat  för större projekt. Samarbeten med bl.a. El och VVS företag gör att vi kan integrera hela projekt på entreprenad.

Jan Lindberg


Copyright © 2008 - Trädgårdsstadens Inredning och Byggnadsvård
info@tradgardsstaden.nu